Historien del 1

Landskomiteen til Renovering af Fredericia Vold

1992:

30.oktober 1.fase blev indledt ved pressemøde på Farumgaard.

 

1993:

Fredericia Vold Fonden blev stiftet og præsentationsmøde afholdt på Hotel Landsoldaten 2.februar.

 

1.april 1849 blev kanoner sejlet til fæstningen, derfor valgte vi 1. april 1993 til at få sejlet kanonrør og triqueballe til fæstningen fra Tøjhusmuseet.

 

1. juli blev 50 pd. morteren afsløret og samtidig modtog Landskomiteen 1 mio kr. fra Tuborgfondet.

 

1994:

Helhedsplanen med de store visioner blev udgivet samtidig med Tøjhusmuseets store udstilling i Dronning Margrethe Hallen.

 

Helhedsplanen blev godkendt af Byrådet, i princippet som gode visioner, idet naturligvis intet projekt kunne iværksættes før godkendelse og godkendelse skal også indhentes fra Nationalmuseet idet Fredericia Vold er fredet.

 

I september blev 24 pd. kanonen i spidsen af Prinsessens Bastion afsløret.

 

1995:

Lokomotivet blev flyttet til pladsen foran Fredericia banegård.

 

Den 29. december 2008 flyttes damplokomotivet Litra E978 fra sin plads ved Fredericia Banegård, til Randers hvor det er blevet foræret til Jernbanemuseet, for at give plads til Plejehjemmet Othello.

 

På bygningskulturens dag 9.september1995 blev der båret jord, som man gjorde det i 1650'erne, til kurtinen ved Holstens Bastion, og Skanse 1 på Fælleden blev genindviet i restaureret stand.

 

Miljøministeren deltog og blev opfordret til at give et større tilskud til den daglige vedligeholdelse af Fredericia Vold. Tilskuddet er ikke ændret i mange år.

 

1996:

Kurtinen var færdig og blev afsløret ved overklipning af det grønne bånd.

Det kan jo kun være et grønt bånd, når Fredericia er udnævnt til årets grønne by.

 

Der kom tilsagn om 2.32 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, til restaurering af Krudtmagasinet.