Fæstningscenter Fredericia

Formål med Fæstningscenter Fredericia:

Formål med Fæstningscenter Fredericia:

 

Fæstningscenteret skal med basis i Fæstningen Fredericia præsentere de seneste 400 års Danmarks- og Europæisk historie med det formål at anskueliggøre baggrunden for skiftende tiders sikkerhedspolitik, fæstningsbyggeri, fæstningsbyers udvikling, våbenudvikling, militær infrastruktur generelt og specielt forholdene ved Lillebælt, krigs- og fredsperioder samt samfundsudviklingen.

 

Det er hensigten at etablere et nationalt og internationalt samarbejde til studier af nævnte emner, herunder ønskes etableret et snævert samarbejde med Odense Universitet.

 

Et nationalt fæstningsbysamarbejde blev indledt i 1996 med Nyborg og København med møder skiftende mellem byerne.

 

Et internationalt samarbejde ønskes også etableret, som en spæd start har Deutsche Gesellschaft für Festungsforschung med hjemsted i Marburg Universitet lagt sit møde i september 2002 i Fredericia.

 

Fæstningsbyggeriet er i væsentlig grad europæisk inspireret, hvorfor et internationalt samarbejde i både præsentation og forskning falder helt naturligt.

 

Samarbejde på internettet bør også etableres og mange nationer er langt fremme på dette område og kan præsentere højt kvalificeret materiale.

 

Fæstningscenterets fysiske rammer:

 

Landskomiteen ønsker at alle muligheder skal stå åbne for undersøgelse af de fysiske rammer og infrastrukturen.

Centret bør dog placeres på eller ved Fredericia Vold for at udnytte mulighederne for at kunne færdes på historisk område umiddelbart uden for centeret.