bogværket: Fredericia Fæstnings historie.

Bogværket: Fredericia Fæstnings historie.

 

 

Værket består af 3 bind på i alt knap 700 sider.

 

 

Bind 1 beskriver tiden indtil 1700, det er skrevet af Bjørn Westerbeek Dahl.

 

Bind 1 indeholder en generel beskrivelse af borge og fæstninger og disses udvikling. Den beskriver de tidligste befæstninger omkring Lillebælt og Kolding Fjord og planlægningen og realiseringen af det, der endte med at blive Fredericia Fæstning.

Derefter følger begivenhederne i forbindelse med krigen og ødelæggelsen i 1657 samt den efterfølgende genrejsning af fæstningsværkerne og byen.

 

Bind 2 og 3, omfatter tiden fra 1700 frem til i 2010, de er skrevet af Erik Housted.

 

Bind 2 beskriver istandsættelser før, under og efter den Store nordiske Krig. Den omfatter de store projekter, der planlagdes, og til dels blev gennemført, i Frederik V´s regeringsperiode omfattende reparationer af bestående bygninger, rytterstalde, porte og broer samt forbedringer på fæstningsværkerne. De følgende kapitler fortæller om forholdene i Fæstningen under Englandskrigene 1801 og 1807, herunder en beskrivelse af borgerbevæbningen, der blev reorganiseret i 1801 og de franske og spanske troppers ophold i Kolding-Fredericia området 1808. Bindets sidste kapitel beskriver Prins Frederik Carl Christian ( Frederik VII ) ophold i Fredericia 1834 – 39 og hærordningen af 1842 og dens følger.

 

Bind 3 giver en fyldig beskrivelse af forholdene i Fæstningen under den første slesvigske krig 1848 – 50 herunder udfaldet 6. juli 1849. Derefter berettes om forholdende under den anden slesvigske krig 1864 med indeslutningen, bombardementet, ødelæggelsen og den østrigske besættelse. De afsluttende kapitler beskriver den etapevise nedlæggelse af Fæstningen og Voldanlæggets omdannelse til bypark.

 

Bøgerne, der er produceret af Lokalhistorisk Forlag, Fredericia, bøgerne blev udgivet den 27. maj. Udgivelsen blev festligholdt ved en reception i Den Gamle Hovedvagt under deltagelse af de to forfattere og et antal indbudte gæster.