Historien del 3

Landskomiteen til Renovering af Fredericia Vold

2002

Landskomiteen modtog 260.000 kr. fra Real Dania Fonden til udførelse af et forprojekt til Fæstningscenter Fredericia.

 

2003

Kontrakt mellem projektets styringsgruppe og historiker og konsulent cand. mag. Maria Rytter underskrives.

 

2004

Forprojektet færdiggøres og forelægges for Fredericia Vold Fonden og Fredericia Byråd. Trods positiv modtagelse ser Fredericia Byråd ikke mulighed til for tiden at yde økonomisk støtte til projektet, som derefter ikke kan gennemføres.

 

2005

I løbet af året arbejder Fredericia Kommune, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Landskomiteen på alternative forslag, der dog alle, af økonomiske grunde, ikke lader sig gennemføre. Landskomiteen vælger derfor en afventende holdning med hensyn til projektets gennemførelse.

 

2008

Med støtte fra Albani Fonden fremstilles bronze kopi nr. to af de manglende 3 pd. kanoner på Prinsessens Bastion. Kulturarv Styrelsen giver tilladelse til, at de fire skydeskår, der ved arkæologisk undersøgelse er dokumenteret på bastionens højre flanke, må reetableres, og den 5.juni kan H.K.H. Prinsgemalen afsløre den nye kanon. Dermed resterer anskaffelse af de sidste to 3 pd. kanoner, der fuldender bestykning af Prinsessens Bastion.

 

2010

Årets markante begivenhed var udgivelsen af bogværket om Fredericia Fæstnings historie.

Værket er skrevet af de to fineste kendere af dansk fæstningshistorie, Bjørn Westerbeek Dahl og Erik Housted. Den baserer sig på årelange og grundige studier af såvel inden- som udenlandske kilder og må, på grund af den store detaljeringsgrad, betegnes som det ultimative værk om Fæstningens historie.

 

Værket består af 3 bind på i alt knap 700 sider.

 

 

For de resterende to projekter, Fæstningscenter og fuldendelse af bestykningen på Prinsessens Bastion, er en realisering desværre ikke kommet nærmere i årets løb.

 

Sponsorstøtte til fremstilling af de sidste to tre punds bronzekanoner glippede atter i år. Fornyede ansøgninger vil blive udsendt i 2011.

 

Etablering af et fæstningscenter er, som følge af den generelle økonomiske situation og de igangværende planer for byudvikling i Fredericia, indtil videre sat i bero.

 

2013

Albani Fonden donoret en 3 pd. bronzekanon til Prinsessens Bastion. Kanonen blev den 6. juli overdraget H.K.H. Prinsgemalen af formanden for Albani Fonden advokat (H) Iben Lindhardt.

 

Bastionen mangler nu kun 1 stk. 3 pd. bronzekanon for at målsætningen om at bastionen skal fremstå som i 1849 er opfyldt.