Årsrapport

FREDERICIA VOLD FONDEN

Årsberetning 2017 for Landskomiteen til renovering af Fredericia Vold

 

Møder i Fondsbestyrelsen

Fondsbestyrelsen har efter et hektisk år i 2016 ikke holdt møder i 2017.

 

Danmarks Fæstningscenter

Året 2017 blev præget af pause i Landskomiteens arbejde vedrørende etablering af Danmarks Fæstningscenter, idet projektet afventer Fredericia Kommunes beslutning om den fysiske placering.

Projektet ses dog fortsat at være i god gænge, idet Byrådet i marts gav tilslutning til at ville inddække den med Fæstningscenterets etablering forventede forøgede driftsudgift.

Bogprojekt

Generalløjtnant Kjeld Hillingsø udgav i samarbejde med Arkivar Karsten Merrald Sørensen, Fredericia Lokalarkiv, 16. juni 2017 den smukke og letlæselig lille bog, ”Fæstningsbyen Fredericia – En by skabt til kamp”. Der blev ved Fredericia Kommunes foranstaltning på dagen afholdt en meget velbesøgt fernisering, hvor bogen på det nærmeste blev revet væk. Ved årets slutning var endnu kun få eksemplarer at få i boghandelen. Bogens udgivelse er finansieret af Lokalhistorisk Forlag, for hvilket Landskomiteen skylder stor tak.

Andre aktiviteter

Landskomiteen deltog i foråret sammen med Fredericia Kommune i et meget interessant og lærerigt besøg ved European Hansemuseum i Lübeck.

Formanden og Ole Dyrn har støttet Fredericia Kommune i forbindelse med voldprojektet, historiske vandringer 5. og 6. juli samt kommunens historiske formidlingsaktiviteter.

 

Ib Johannes Bager

Formand