Fundats

FREDERICIA VOLD FONDEN

 

F U N D A T S

for

Fredericia Vold Fonden

Navn og stifter

 

§ 1. Fondens navn er Fredericia Vold Fonden

 

Hjemsted og formål

 

§ 2. Fonden er stiftet den 1. januar 1993 af Styringsgruppen for Landskomiteen til Renovering af Fredericia Vold.

 

§ 3. Fondens hjemsted er Fredericia Kommune

 

§ 4. Fondens formål er at fremskaffe midler til renovering af væsentlige historiske dele af Fæstningen Fredericias Voldanlæg, herunder at

-gennemføre bestykning af Prinsessens Bastion, så denne udstyres med skyts, som tilfældet var den 6. juli 1849,

-genoprette kurtinen ved Holstens Bastion, *

-renovering af Krudtmagasinet i Kastellet, *

-tilvejebringelse af portfløje i Prinsens Port, *

-fremskaffe midler til etablering af et fæstningscenter,

-søge udarbejdet en historisk udviklingsbeskrivelse om Fredericia Fæstning. *

( * projektet er gennemført )

 

Tryk her for at læs hele Fundats for Fredericia Vold Fonden.