Nyt fra formanden


Pressemeddelelse!


"Seks nyrestaurerede morterer omkranser igen Landsoldaten"Det er med stor glæde, at Landskomiteen den 02. juni 2021 kunne overvære genplaceringen af de seks nyrestaurerede morterer, der siden 1861 omkranser den tapre landsoldat.

De seks morterer er fem 168 punds mortérer og én 84 punds mortér, hvoraf to af 168 punds mortérerne er generobret krigsbytte taget fra de slesvig-holstenske oprørere i forbindelse med udfaldet, der inden da have taget dem fra danskerne i Rendsborg i 1848.


Museerne i Fredericia tog kontakt til Landskomiteen til Renovering af Fredericia Vold med henblik på at rejse midler til den gennemgribende renovering og det lykkedes at skaffe 60% af finansieringen fra Tove Bjørnshauges Fond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Augustinus Fonden. De resterende 40% blev rejst af Fredericia Kommune, hvilket blev muliggjort af det midlertidigt ophævede kommunale bygge- og anlægsloft på grund af Corona-krisen.


Efter udbud gik opgaven til firmaet Thubalka, som i november sidste år kunne hente mortérerne og tage dem til Vejle.


Og her er de. Flot sortmalede med fine lavetter – antagelig endnu flottere, end da de blev produceret i 1841. De kan nu kranse Landsoldaten igen, som i øvrigt også gennemgik en omfattende renovering for få år siden. Med den kommende omlægning af selve pladsen vil de helt sikkert komme endnu mere til deres ret.


Landskomiteen finder derfor anledning til at takke Museerne i Fredericia for det forbilledlige samarbejde og den gode og håndfaste projektledelse, fondene og Fredericia Kommune for at gøre projekt finansielt muligt og ikke mindst Thubalka for et utroligt flot stykke arbejde

 


Ib Johannes Bager

Formand