Nyt fra formanden


Pressemeddelelse den 22. november 2023!


Valg af ny Formand for

Landskomiteen til Renovering af Fredericia Vold


Landskomiteen til Renovering af Fredericia Vold og den tilhørende Fondsbestyrelse har ved sit ordinære møde på Meldahls Rådhus onsdag den 22. november 2023 valgt ny formand for Landskomiteen og den tilhørende Fondsbestyrelse.

 

Valget sker på baggrund af den nu tidligere formand Generalmajor Ib Bagers ønske om at udtræde af Landskomiteens Fondsbestyrelse og Styregruppe.

 

Som ny formand for Landskomiteens Fondsbestyrelse og Styregruppe er valgt Bestyrelsesformand og Brigadegeneral Christian Herskind, som gennem flere år har siddet som medlem af Landskomiteens Fondsbestyrelse og Styregruppe.

 

Borgmester Steen Wrist udtaler i den anledning sin store tak til den afgående formand Generalmajor Ib Bager for sit utrættelige arbejde for Landskomiteen. Mange projekter er under Generalmajorens ledelse gennemført med stor succes, herunder nyrestaureringen i 2021 af de seks morterer, der siden 1861 omkranser den tapre landsoldat på den nyrenoverede Landsoldatplads.

 

Til den ledige bestyrelsespost i Fondsbestyrelsen er valgt oberstløjtnant og tidligere regimentschef Erik Schwensen, som gennem flere år har siddet i Landskomiteens Styregruppe, og som han samtidigt fortsætter i.

 

  

Bestyrelsesformand og Brigadegeneral Christian Herskind

Formanden for Landskomiteen til

Renovering af Fredericia Vold