Landskomiteens historie

Landskomiteens Historie.


1.fase blev indledt 30.oktober 1992 ved pressemøde på Farumgaard.

Målet blev sat til 6. juli 1999, 150 året for udfaldet 6. juli 1849.


Formålsparagraffen lød:


Retablere væsentlige historiske dele af Fæstningen Fredericias Voldanlæg, broer, porte m.v. for at bevare denne fælles nationale kulturarv for kommende slægter således at arbejder der på passende måde kan markere 150-årsdagen for Fredericia Slaget 6.juli 1849, tilstræbes færdiggjort til 1999.


Et projektkatalog med 9 delprojekter var samtidig udarbejdet.


Det har fra starten været vort formål, at det skulle være et landsdækkende projekt.

Såfremt det var Fredericia Kommune der ville lave det, ville det være svært, om ikke umuligt at få større fonde til at give midler. Og desuden ville holdningen meget nemt blive, at det var et kommunalt projekt for byens borgere.


Samarbejde blev etableret med Fredericia Kommune og Vejle Amt.

Fredericia Kommune havde i 1989 søgt EF om midler til voldrenovering men fik afslag, og i 1993 søgte vi sammen med kommunen EU om midler til dele af voldprojektet men fik også afslag. Vi har derfor et meget snævert samarbejde med kommunen.


Vi etablerede en stand på Julemessen i Dronning Margrethe Hallen ”Jul 92” hvor vi præsenterede det samlede projekt.


LÆS HISTORIEN I ÅRSTAL HER