Fundats


F U N D A T S

for

Fredericia Vold Fonden

af 01. januar 1993

Navn og stifter


§ 1. Fondens navn er Fredericia Vold Fonden.


§ 2. Fonden er stiftet den 1. januar 1993 af Styringsgruppen for Landskomiteen til Renovering af Fredericia Vold.


Hjemsted og formål


§ 3. Fondens hjemsted er Fredericia Kommune.


§ 4. Fondens formål er


 • at fremskaffe midler til renovering af væsentlige historiske dele af Fæstningen Fredericias Voldanlæg, herunder renovering af:
   • en eller to bastioner med skyts, palisader, forsvarsværker, poterner, m.v.,
   • broen uden for Prinsens Port, således at den bringes tilbage til samme udseende, som den havde før 1794,
   • Kongens Port og tilhørende voldanlæg,
   • volde ved Prins Christians og Dronningens Bastion,
   • Holstens Bastion og hovedvolden mod Oldenborgs Bastion,
   • hovedvolde ved gennemskæringen af Sjællandsgade og prangervej,
   • dele af Kastellet, der er den ældste del af fæstningen, samt


 • at fremskaffe midler til:
  • overtagelse af Gammel Hovedvagt fra 1735 og etablering af Hovedvagten som Fæstningsmusæum og
  • udarbejdelse af et historisk skrift om Fæstningens Fredericias militære anlæg.


Tryk her for at læse hele Fundatsen for Fredericia Vold Fonden af 01. janaur 1993.


Tryk her for at læse tillægget til Fundatsen for Fredericia Vold Fonden af 10 . juni 2022.