Fundats


F U N D A T S

for

Fredericia Vold Fonden

af 01. januar 1993

Navn og stifter


§ 1. Fondens navn er Fredericia Vold Fonden.


§ 2. Fonden er stiftet den 1. januar 1993 af Styringsgruppen for Landskomiteen til Renovering af Fredericia Vold.


Hjemsted og formål


§ 3. Fondens hjemsted er Fredericia Kommune.


§ 4. Fondens formål er


 • at fremskaffe midler til renovering af væsentlige historiske dele af Fæstningen Fredericias Voldanlæg, herunder renovering af:
   • en eller to bastioner med skyts, palisader, forsvarsværker, poterner, m.v.,
   • broen uden for Prinsens Port, således at den bringes tilbage til samme udseende, som den havde før 1794,
   • Kongens Port og tilhørende voldanlæg,
   • volde ved Prins Christians og Dronningens Bastion,
   • Holstens Bastion og hovedvolden mod Oldenborgs Bastion,
   • hovedvolde ved gennemskæringen af Sjællandsgade og prangervej,
   • dele af Kastellet, der er den ældste del af fæstningen, samt


 • at fremskaffe midler til:
  • overtagelse af Gammel Hovedvagt fra 1735 og etablering af Hovedvagten som Fæstningsmusæum og
  • udarbejdelse af et historisk skrift om Fæstningens Fredericias militære anlæg.


Tryk her for at læs hele Fundats for Fredericia Vold Fonden.